Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer Goeree-Overflakkee

Doelgroepenvervoer Goeree-Overflakkee

Datum actie: 1 december 2023
Datum aanbesteding: 8 november 2023
Opdrachtgever: Doelgroepenvervoer Goeree-Overflakkee
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De gemeente Goeree-Overflakkee besteedt het doelgroepenvervoer aan. Deze opdracht heeft een looptijd van 1 augustus 2024 tot 1 augustus 2028 en een optie tot verlenging van 2 keer 2 jaar. Regie en het vervoer zijn apart geregeld, waarbij deze aanbesteding uitsluitend betrekking heeft op het vervoer. Deze opdracht is verdeeld in twee percelen.

Perceel 1 betreft het wmo-vervoer en het leerlingen- en jeugdvervoer binnen de gemeente. Perceel 2 betreft het overige leerlingen- en jeugdvervoer. Een inschrijver kan maximaal één perceel toegewezen krijgen. De inschrijfprijs (per inzet uur) mag niet lager zijn dan €37,-, waarbij voor rolstoelmaterieel een toeslag van 15% geldt.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM waarde aan hecht, zoals het TX-keur, naleving cao Zorgvervoer en Taxi en de NEA-kostenontwikkeling zijn onderdeel van dit bestek. Er geldt een minimum afnamegarantie en een compensatieregeling voor situaties buiten de invloedsfeer van de opdrachtgever. Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd minimaal 60% moet uitmaken van de gunning een verhouding die ook in dit bestek wordt toegepast.

Aandachtspunten

De absolute beoordeling van de kwaliteit kan leiden tot het afvlakken van de scores, waarbij theoretisch waarderingen tussen 10 en 0 mogelijk zijn. Een score van 0 resulteert in uitsluiting van de inschrijving. In de praktijk komt het zelden voor dat het hoogste en laagste cijfer worden toegekend. Dit betekent dat de wedstrijd in werkelijkheid wordt gespeeld tussen 8 en 2, waardoor het aspect kwaliteit voor inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. Het AIM adviseert te kiezen voor een andere gunningssystematiek en zou daarbij ook graag willen adviseren.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje Samenvatting Doelgroepenvervoer Goeree-Overflakkee.