Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer De Fryske Marren

Datum actie: 21 maart 2017
Datum aanbesteding: 21 februari 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten:

  • opdrachtgever stelt eisen aan duurzaamheid, waarbij AIM aanbeveelt na te gaan in hoeverre deze ook daadwerkelijk te realiseren en haalbaar zijn.
  • Verder geeft AIM aanbevelingen rondom de thema’s SROI en inzet van vrijwilligers.
  • Opdrachtgever legt grote risico’s bij de vervoerders neer. Zo kan 20% van het vervoersvolume wegvallen en hanteert de opdrachtgever voor het WMO vervoer een vaste km-prijs, waarvan niet duidelijk is hoe deze tot stand is gekomen en in hoeverre deze (vooruitlopend op de nieuwe AMvB) ook daadwerkelijk realistisch is.
  • Tot slot beveelt het AIM aan meer in te zetten op duidelijk contractmanagement.