Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer Breda

Datum actie: 22 maart 2017
Datum aanbesteding: 22 februari 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hadden op de volgende punten:

  • opdrachtgever hecht belang aan duurzaamheid, maar hanteert wel een te korte contractperiode om investeringen terug te kunnen verdienen,
  • hanteert een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer
  • en legt risico’s rondom veranderingen in het vervoersvolume bij vervoerders neer.

Verder beveelt het AIM aan om:

  • de NEA kostenontwikkelingsindex toe te passen en ook direct met ingang van de aanvang van het eerstvolgende kalenderjaar en
  • t.a.v. de toepassing van de wachtkamerovereenkomst bepaalde overwegingen in acht te nemen.