Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Doelgroepenvervoer BAR gemeenten

Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Datum actie: 25 februari 2019
Datum aanbesteding: 20 februari 2019
Opdrachtgever: Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De GR BAR-Organisatie heeft een aanbestedingsprocedure opgezet voor de aanbesteding van Doelgroepenvervoer in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.De aanbesteding heeft betrekking op het realiseren van het vervoer van het Wmo vervoer, het Leerlingenvervoer (inclusief vervoer naar en van schakelklassen) en het Jeugdhulpvervoer. De regie wordt uitgevoerd door een Regiecentrale en valt buiten de scope van deze aanbesteding

Aanbevelingen 

Wij hebben  aanbevelingen uitgebracht op o.a. onderstaande thema's.  U kunt de volledige brief met aanbevelingen  onder het kopje 'download' terugvinden. 

  • Kwaliteit weegt slechts 40% mee voor gunning 
  • Een korte vaste looptijd van het contract van 4 jaar
  • Het uitvragen van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 
  • Korte implementatietermijn van 3 maanden 
  • Minder aandacht voor contractmanagement