Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Directie- en taxivervoer Universiteit Maastricht

Universiteit Maastricht

Datum actie: 15 april 2022
Datum aanbesteding: 3 april 2022
Opdrachtgever: Universiteit Maastricht
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

De Universiteit Maastricht besteedt het Taxi en Directievervoer aan.
De opdracht is opgedeeld in 2 percelen, Perceel 1 voor het vervoer van Directieleden, en Perceel 2 voor het vervoer van overige medewerkers. Het contract start 1-8-2022 en loopt slechts 2 jaar met de mogelijkheid van 2 x 1 optiejaar. ( eenzijdig) Het bestek omvat duurzaamheidsvereisten waarbij voor Perceel 1 de aanschaf van een BMW iX Drive 50 of Mercedes EQS 450 + verplicht is. Voor de inschrijving is een uitgebreid prijzenblad bijgevoegd met veel voorkomende bestemmingen waarbij een tarief per beladen kilometer de basis vormt.

Positieve punten in het bestek

Belangrijk aandachtspunten waar het AIM aan hecht, naleving CAO en TX keur, zijn in het bestek opgenomen. Kwaliteit telt voor 60% mee. Dit is ook het minimum wat het AIM hanteert.

Aandachtspunten

Indexering is toegestaan volgens de prijs index CBS lonen per uur. Deze indexering kan sterk afwijken van de in de branche gebruikelijke NEA indexering.
De contractduur van 2 jaar met 2 optiejaren is bijzonder kort. Het gevraagde materieel is na afloop van het contract mogelijk niet rendabel inzetbaar voor het reguliere taxivervoer.
De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten zijn absoluut. De inschrijvers worden niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk een grotere rol spelen. De prijs hoeft niet onderbouwd te worden.
Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de downloadknop bovenaan deze pagina.