Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Deeltaxi West-Brabant en BRAVO

Stichting Inkoopbureau West-Brabant

Datum actie: 26 april 2023
Datum aanbesteding: 21 april 2023
Opdrachtgever: Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

Namens 16 gemeenten gaat de Regio West-Brabant het WMO-vervoer (Flex Deurtaxi) en OV (Flex OV Taxi) aanbesteden. De startdatum van dit vervoerscontract is 1 januari 2024 en kent een looptijd van 4 vaste jaren met een eenzijdige optie tot verlenging van 1x2 jaar en 2x1 jaar. Naast een vaste maandelijkse vergoeding van € 350.000, - dient ook een tarief per beladen kilometer worden geoffreerd, met een starttarief van 4 beladen kilometers. De inschrijfprijs moet worden onderbouwd. Het is mogelijk dat tijdens de looptijd van het contract andere doelgroepen van een aantal gemeenten in deze overeenkomst worden ondergebracht.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten waar AIM waarde aan hecht, zoals het TX-keurmerk, cao-naleving en NEA-kostenontwikkeling zijn opgenomen in het bestek. Daarnaast moet een vergoeding van minstens 90% aan eventuele onderaannemers worden betaald, zodat het bedrijfseconomisch verantwoord is om de opdracht uit te voeren en het personeel conform de cao Zorgvervoer en Taxi kan worden uitbetaald. Er zijn 6 verschillende toeslagen voor diverse bijzondere vervoersvormen, waaronder rolstoelvervoer. Goed werkgeverschap maakt deel uit van de gunning.

Aandachtspunten

Het betreft een zogenaamde BPKV (Beste Prijs Kwaliteit Verhouding) aanbesteding. In het gunningsmodel wordt gekozen voor een Prijs/Kwaliteit verhouding van 40/60, wat gelijk is aan wat AIM minimaal adviseert. De absolute beoordeling van de kwaliteit zal leiden tot het afvlakken van de scores. In theorie kan er gewaardeerd worden tussen 10 en 0. De praktijk leert echter dat de twee uitersten zelden worden toegekend. De wedstrijd zal in werkelijkheid worden gespeeld tussen 8 en 3, waardoor het aspect kwaliteit voor de inschrijvers niet onderscheidend kan zijn en een klein prijsverschil bepaalt wie de winnaar wordt. AIM adviseert om bij een volgende aanbesteding te kiezen voor een andere gunningssystematiek.

U kunt onze uitgebreide reactie vinden onder de download button bovenaan deze pagina.