Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

CVV 2023 gemeente Gemert-Bakel en Laarbeek

Gemeente Gemert-Bakel (via Bizob)

Datum actie: 9 augustus 2022
Datum aanbesteding: 22 juli 2022
Opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel (via Bizob)
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek willen per 2023 aanbesteding doen van het huidige CCV vervoer.

Inkoop team is samengesteld vanuit de aanbestedende dienst en Bizob.


Positieve punten in het bestek

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur en de NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen.


Aandachtspunten

De prijs kwaliteit verhouding bedraagt 60/40. De minimum wens van het AIM is 60% voor kwaliteit in plaats van 40% zoals in uw bestek.
Er is geen apart tarief voor het rolstoelvervoer.