Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Collegevervoer Westland

Gemeente Westland

Datum actie: 20 maart 2019
Datum aanbesteding: 11 april 2019
Opdrachtgever: Gemeente Westland
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een Raamovereenkomst met één Opdrachtnemer, die in opdracht van de Gemeente de zorg op zich neemt voor taxidiensten (individueel en collectief) ten behoeve van de leden van het college, inclusief de gemeentesecretaris. In 2018 zijn globaal 450 ritten uitgevoerd, waarvan 265 binnen de Haagse regio (de steden binnen het stadsgewest Haaglanden) en 185 ritten naar gemeenten buiten de Haagse regio.

Het aantal nachtelijke ritten heeft sporadisch plaats gevonden.
Op basis van de beschikbare gegevens en de te verwachten nieuw te verrichten dienstverlening is de ruwe schatting van de opdrachtwaarde ca. € 50.000,- over de periode van één kalenderjaar.

Aanbevelingen 

Wij hebben aanbevelingen uitgebracht op o.a. onderstaande thema's.  U kunt de volledige brief met aanbevelingen  onder het kopje 'download' bovenaan deze pagina terugvinden. 

  • Opdrachtgever kiest voor een korte initiële contractduur van slechts 2 jaar  
  • Het is belangrijk dat vervoerders tijdig geïnformeerd worden of de gemeente wel of geen gebruik maakt van de optiejaren. Er wordt daar nu een te korte termijn voor aangehouden