Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Collectief werknemersvervoer WSP Parkstad

Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg

Datum actie: 24 april 2023
Datum aanbesteding: 13 april 2023
Opdrachtgever: Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid Limburg
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

WSP Parkstad werkt samen met ketenpartners in de regio om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar betaald werk. Werkgevers kunnen bij WSP Parkstad terecht voor inclusief ondernemen als antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt. De huidige overeenkomst voor Collectief werknemersvervoer eindigt op 1 augustus 2023 en er zijn momenteel 266 medewerkers voor groepsvervoer en 50 medewerkers voor extra vervoer. De overeenkomst kan maximaal 8 jaar duren, met twee opties voor eenzijdige verlenging van 2 jaar door de opdrachtgever.


Positieve punten in het bestek

Bij fluctuaties vervoersvolumes van toename of afname is er sprake van tariefcorrectie.
De opdrachtgever heeft de wens om het vervoer zoveel mogelijk uit te voeren door chauffeurs met een duurzame arbeidsrelatie. Inschrijvers die chauffeurs met contracten voor onbepaalde tijd in dienst hebben, krijgen extra punten toegekend voor het dienstverleningsplan. Belangrijke aandachtspunten zoals TX-keur en NEA kostenontwikkeling zijn opgenomen in het bestek.


Verbeterpunten

Gedurende de looptijd van de overeenkomst dient de inschrijver rekening te houden met een afdracht van 1% van de werkelijk gefactureerde bedragen aan de projectorganisatie van de opdrachtgever.
Het AIM vindt ook dat de prijs/kwaliteit verhouding 60/40 moet zijn in plaats van 40/60 zoals in het bestek staat en dat de implementatietermijn langer moet zijn, tenminste 6 maanden in plaats van 1 maand zoals in dit bestek is opgenomen.
Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de download button bovenaan deze pagina.