Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 2024

gemeente Smallingerland

Datum actie: 6 februari 2024
Datum aanbesteding: 20 dec. 2023
Opdrachtgever: gemeente Smallingerland
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Gemeente Smallingerland zet via een Open House procedure het Wmo-vervoer in de markt. De opdracht heeft een looptijd van 1-4-2024 tot 31-12-2027. Wederzijdse opzegging is mogelijk met een minimale opzegtermijn van 7 maanden. Het tarief bedraagt €2,30 per beladen kilometer. De minimale ritvergoeding is €3,25. De eigen bijdrage van €1,00 per rit + €0,10 per beladen kilometer worden ge´nd door de opdrachtnemer en wordt niet gecrediteerd aan de opdrachtgever. Gebruikers mogen slechts een keer per jaar van vervoerder wisselen. Het aantal ritten per jaar bedraagt circa 47.000, waarvan het percentage rolstoelritten 11% is. Ruim 45% van de ritten zijn korter dan 3 kilometer.

Positieve punten

Belangrijke aandachtspunten zoals TX keur, CAO verklaring en NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen.

Aandachtspunten

Vooral bij Open House procedures is het van belang dat de ritopbrengst in verhouding staat met de te leveren prestatie. Het tariefaanbod kent geen verschil tussen rolstoel-, scootmobiel-, en lopende reizigers..