Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

CliŽntenvervoer Cosis zorggroep

Cosis Zorggroep

Datum actie: 28 februari 2019
Datum aanbesteding: 22 februari 2019
Opdrachtgever: Cosis Zorggroep
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

Begin 2018 zijn NOVO (provincie Groningen) en Promens Care (provincie Drenthe) juridisch gefuseerd en gaan zij verder onder de naam ‘Cosis’. De fusie gaf de organisatie aanleiding om de op dat moment geldende beleidsstukken te herzien en te harmoniseren.
In juni 2018 is het beleid geÔndiceerd cliŽntenvervoer geharmoniseerd. Hierin staan de uitgangspunten rondom het cliŽntenvervoer beschreven, zoals bijvoorbeeld veiligheid, kwaliteit en het op kostenniveau zo break-even mogelijk vervoeren. Momenteel is de organisatie bezig om de interne werkprocessen te harmoniseren en aan te laten sluiten op het nieuwe beleid. In het kader van de harmonisatie en interne afstemming zoekt Cosis daarom ťťn vervoerder die zowel provincie Groningen en Drenthe interprovinciaal gelijktijdig kan bedienen. Gezien de aard van de werkzaamheden (en kwetsbaarheid van de cliŽnten van Cosis), zoekt Cosis een gedegen vervoerspartner die zorgdraagt voor veilig en kwalitatief hoogwaardig vervoer. Maandelijks worden er ongeveer 600 cliŽnten vervoerd

Aanbevelingen 

Wij hebben de offerteaanvraag grondig bestudeerd en hebben op onder andere op onderstaande thema's aanbevelingen uitgebracht. 

  • De vaste looptijd van het contract is met 3 jaar te kort om investeringen in betrokken personeel en wagenpark terug te verdienen. 
  • Er wordt geen NEA indexering toegepast in de offerteaanvraag
  • Opdrachtgever vraagt gťťn aandacht voor de CAO verklaring van het Sociaal Fonds Taxi (SFT) 
  • Cosis hanteert een verouderde Code VVR welke momenteel door gťťn enkele stakeholder in de branche wordt erkend. De enige geldende Code VVR is te raadplegen via de website van het Sociaal Fonds Taxi ( SFT). 
U kunt de volledige brief met aanbevelingen  onder het kopje 'download' terugvinden.