Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Besloten Taxivervoer

Ministerie van Defensie

Datum actie: 11 oktober 2023
Datum aanbesteding: 16 september 2023
Opdrachtgever: Ministerie van Defensie
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Het ministerie van Defensie heeft een Europese aanbesteding opgesteld voor zowel besloten landelijk taxivervoer als besloten VIP-vervoer, bestaande uit 2 percelen. De ingangsdatum is 1 februari 2024, met een initiŽle contractduur van 2 jaar en een optie tot verlenging van 2 keer 1 jaar. De inschrijvers dienen een prijs per beladen minuut op te geven.

Positieve Punten

In het bestek zijn belangrijke aandachtspunten opgenomen waar AIM waarde aan hecht, zoals het TX-keurmerk en het volgen van NEA-kostenontwikkeling. Er bestaat de mogelijkheid om een prijsherziening aan te vragen bij een kostenstijging van meer dan 7%.

Aandachtspunten

Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd voor minstens 60% onderdeel dient uit te maken van de gunning. Het betreft hier een GOW model waarbij de exacte verhoudingen niet zijn aan te geven omdat de inschrijfprijs nog niet bekend is. Op basis van globale ramingen van de inschrijfprijs en de maximaal te behalen fictieve kortingen schatten het AIM het aandeel kwaliteit bij dit bestek echter 50 % of lager.

Het beoordelen van kwaliteit op basis van een absolute score zal waarschijnlijk resulteren in een afvlakking van de scores. In theorie kan worden beoordeeld tussen 100% en 10%, maar in de praktijk worden de hoogste en laagste scores zelden gegeven. Bovendien zal een inschrijver worden uitgesloten van deelname als de helft van de fictieve waarde niet wordt behaald, waardoor de wedstrijd naar verwachting zal worden gespeeld tussen 70% en 40%. Dit betekent dat het aspect van kwaliteit voor inschrijvers mogelijk niet onderscheidend zal zijn, en een klein prijsverschil zal bepalen wie de winnaar wordt. AIM benadrukt daarom het belang van het overwegen van een andere gunningssystematiek en biedt graag haar advies in deze kwestie aan. Het aangeboden tarief hoeft niet te worden onderbouwd.


Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje Besloten landelijk taxivervoer en Besloten VIP vervoer voor Defensie