Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Avres - Medewerkers vervoer

Gemeenschappelijk Regeling Avres

Datum actie: 16 juni 2022
Datum aanbesteding: 3 juni 2022
Opdrachtgever: Gemeenschappelijk Regeling Avres
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

De opdracht, ingaande 1 januari 2023 , betreft het vervoeren van medewerkers vanuit de SW. Het betreft hier cir.ca 33 medewerkers per dag. Er dient een bedrag te worden opgegeven per medewerker per dag. Het De aanbieding hoeft niet te worden onderbouwd. Gunning geschiedt op basis van de BPKV. Op basis van het kwaliteitsonderdeel Implementatieplan en Uitvoering kan een fictieve korting worden behaald. Het AIM beveelt aan dat kwaliteit minimaal 60% van de gunning dient uit te maken. Bij dit bestek is dit percentage echter vooraf niet te bepalen en geheel afhankelijk van de inschrijfprijzen. De looptijd van het contract is 2 jaar met de eenzijdige optie tot verlenging van 3 x 1 jaar. Voor inschrijvers geldt een wachtkamerovereenkomst van 1 jaar.

Positieve punten in het bestek

Belangrijke aandachtspunten waar het AIM belang aan hecht zoals, TX keur en de NEA kostenontwikkeling zijn in het bestek opgenomen.

Aandachtspunten

De NEA index mag worden toegepast maar niet eerder dan 1-1-2024. Zeker gezien de huidige ontwikkelingen van de energieprijzen is het voor inschrijvers zeer moeilijk om een verantwoorde offerte uit te brengen. Het AIM adviseert daarom om de NEA index per 1-1-2023 toe te passen. De gunningsmethode voor de kwaliteitsaspecten zijn absoluut. De inschrijvers worden bij de onderwerpen kwaliteit niet aan elkaar gerelateerd zoals dat bij de Prijs wel het geval is. Hierdoor kan de factor prijs in de praktijk een grotere rol spelen als wordt beoogd.
Volumewijzigingen binnen een bandbreedte van 25% en wijzingen van ophaaladressen en bestemmingen geven geen aanleiding voor aanpassingen van het tarief. Bij een tarief per medewerker per dag kunnen dergelijke wijzigingen echter een forse invloed hebben op het rendement.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder de downloadknop bovenaan deze pagina.