Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

AVAN Routevervoer

De connectie (namens DRAN)

Datum actie: 12 oktober 2023
Datum aanbesteding: 16 november 2023
Opdrachtgever: De connectie (namens DRAN)
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Namens 18 gemeenten in de Arnhem-Nijmegen regio heeft AVAN een aanbesteding uitgezet voor route gebonden vervoer, bestaande uit 4 percelen. De aanbesteding gaat van start op 1 augustus 2024 en heeft een initiŽle looptijd tot 1 augustus 2030, met de mogelijkheid tot tweezijdige verlenging voor 2 perioden van 2 jaar elk. Bovendien geldt een wachtkamerovereenkomst van 2 jaar. Inschrijven op meerdere percelen is toegestaan. De inschrijver wordt verzocht een tarief per beladen uur aan te bieden. Voor een personenwagen of taxibus bedraagt het starttarief € 8,47 per route, en voor rolstoelmaterieel is dit starttarief € 17,48. Extra toeslagen per gebruiker worden vergoed, en het is vereist dat inschrijvers hun prijs onderbouwen.

Positieve aspecten: In het bestek zijn belangrijke aandachtspunten opgenomen waar AIM veel waarde aan hecht, zoals het TX-keurmerk, de CAO-verklaring en het volgen van de NEA-index voor kostenontwikkeling. Bovendien is in positieve zin opgevallen dat de vergoeding aan onderaannemers minstens 85% van de vergoeding moet bedragen die de hoofdaannemer ontvangt voor werkzaamheden die door onderaannemers worden uitgevoerd.

Aandachtspunten: Het AIM adviseert dat kwaliteit altijd voor minstens 60% moet meewegen in het gunningsproces. Uw bestek hanteert echter een gunning op basis van de laagste prijs. De opdrachtgever is van mening dat de gevraagde diensten duidelijk zijn gespecificeerd en beschreven, en dat de kwaliteit van de uitvoering wordt gewaarborgd door geschiktheidseisen en het Programma van Eisen. AIM dringt erop aan deze zienswijze te herzien en inschrijvers de ruimte te bieden om extra kwaliteit aan te bieden, zoals goed werkgeverschap en implementatieplannen.

Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje Route gebonden vervoer AVAN.