Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Additionele ritten leerlingenvervoer (voormalig perceel D)

Gemeente Heerlen

Datum actie: 17 december 2020
Datum aanbesteding: 15 december 2020
Opdrachtgever: Gemeente Heerlen
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond

15 Gemeenten in Zuid Limburg hebben het vervoer van leerlingen van het niet gegunde perceel D van de aanbesteding Leerlingenvervoer ( referentie 31.010/I&A7514) opnieuw aanbesteed. De opdracht is substantieel gewijzigd. Daar waar in de vorige aanbesteding gezocht werd naar een poule van vervoerders waar door middel van een mini competitie per uit te voeren rit een vervoerder geselecteerd werd zijn de opdrachtgevers in onderhavige opdracht op zoek naar 1 contractant welke een meerwaarde voor alle uit te voeren ritten heeft. De inschrijving is gesplitst in 2 gunningscriteria, namelijk een voor structurele ritten( vooral bovenregionale ritten) en een voor incidentele ritten.

Positief punt in het bestek

Het aangeboden tarief dient gesplitst te worden in een uitvoeringstarief en een fee voor de regie. We gaan er van uit dat de onderaannemer dit uitvoeringstarief daadwerkelijk ontvangt.

Aandachtspunten in het bestek

De belangrijkste aandachtspunten in het bestek zijn:

  • De Prijs/Kwaliteit verhouding bedraagt hier 60/40 terwijl het AIM kwaliteit voor minimaal 60% wil laten meewegen.
  • Het TX Keurmerk is niet vereist.
  • NEA indexering wordt niet toegepast.
  • Ingangsdatum indexering is per 1 augustus 2022 i.p.v. 1 januari 2022
  • Wachtkamer constructie geeft geen einddatum aan.
  • Onze uitgebreide reactie kunt u vinden onder het kopje bovenaan deze pagina.