Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Aanvullend vervoer AVAN

Datum actie: 27 maart 2017
Datum aanbesteding: 6 februari 2017
Opdrachtgever:
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

19 Gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen werken samen aan het regionale doelgroepenvervoer. Hiervoor is de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen opgericht (AVAN).

Het AIM heeft deze aanbesteding beoordeeld, waarbij de belangrijkste aanbevelingen betrekking hebben op de volgende punten: 

  • opdrachtgever laat prijs voor een laag % meewegen bij gunning, 
  • hanteert een te korte termijn tussen gunning en start van het vervoer 
  • en kiest voor een korte contracttermijn. 
Verder beveelt het AIM aan om te kijken: 
  • naar een meer evenwichtige risicoverdeling (zo kunnen bestelde ritten tot kort van tevoren kosteloos geannuleerd worden), 
  • of de kwaliteit van het vervoer en betrokkenheid van gebruikers een grotere rol kunnen spelen. 
Ook heeft het AIM aanbevelingen gedaan rondom de gevraagde SROI en de inzet van vrijwilligers.