Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer


AIM uitgebreid in beeld in vakblad Sociaal Bestek

In  het vakblad Sociaal Bestek (tijdschrift voor werk, inkomen en zorg) is in de december editie (nr 6) uitgebreid aandacht besteed aan het AIM. In het artikel wordt het doel en de werkwijze van het AIM beschreven. Om het negatieve spiraal te doorbreken wordt elke taxi aanbesteding door het AIM beoordeeld op de door CNV, FNV en KNV vastgestelde criteria. Indien nodig volgt er een brief met aanbevelingen naar de aanbestedende dienst. Het AIM zoekt daarnaast proactief  contact met aanbestedende diensten om de criteria voorafgaand aan een aanbestedingstraject bekend te maken.