Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

Bij ontevredenheid in een aanbestedingsprocedure kunnen (potentiële) inschrijvers een beroep doen op rechtsbescherming. Er zijn echter signalen dat de rechtsbescherming bij aanbestedingen als onvoldoende wordt ervaren. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voert KWINK groep daarom onderzoek uit naar rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk.
De vraag is hoe het bestaande systeem van rechtsbescherming functioneert – bijvoorbeeld of er voldoende en passende mogelijkheden zijn om bezwaar te maken tegen aanbestedingsbeslissingen – en of het wenselijk is wijzigingen aan te brengen.

Laat je mening horen

Wat zijn jouw ervaringen met klachten en rechtsprocedures bij aanbestedingen? Werkt de rechtsbescherming goed of kan het beter? Vul de enquête over rechtsbescherming bij aanbesteden van EZK in en laat je mening horen. Draag actief bij aan een positief aanbestedingsklimaat in NL. Ook jouw mening telt!

Meer nieuwsbrieven...

© Aanbestedingsinstituut Mobiliteit. Deze nieuwsbrief is uitsluitend bedoeld als informatiebron met als doel relaties van het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit te informeren over haar dienstverlening. Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten en/ of plichten worden ontleend. Aanbestedingsinstituut Mobiliteit is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolmaaktheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud van deze nieuwsbrief en de website.