Forse krimp taxibranche (arbeidsmarktcijfers 2012-2017) 

De taxibranche is in de periode 2012 tot en met 2017 fors gekrompen. Het rapport  van Sociaal Fonds Taxi met cijfers & trends laat zien dat de totale loonsom in de branche met 31% is gedaald. De krimp wordt veroorzaakt door bezuinigingen van opdrachtgevers op het gebruik van collectieve vervoerssystemen zoals schoolvervoer, wmo vervoer, regiotaxi, vervoer van en naar ziekenhuizen etc. 

Het aantal faillissementen is in deze periode conform landelijke trend gedaald, maar blijft nog steeds hoog. Dit is deels te wijten aan de aanbestedingssystematiek die opdrachtgevers hanteren voor het gunnen van het taxivervoer. SEO Economisch Onderzoek wijst uit dat door deze systematiek risicovol inschrijven wordt gestimuleerd en de kans op faillissement toeneemt. 

Meer nieuwsbrieven...

Aanbestedingsinstituut Mobiliteit. Deze nieuwsbrief is uitsluitend bedoeld als informatiebron met als doel relaties van het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit te informeren over haar dienstverlening. Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten en/ of plichten worden ontleend. Aanbestedingsinstituut Mobiliteit is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolmaaktheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud van deze nieuwsbrief en de website.