Vier belangenorganisaties gaan samenwerken met AIM 

Het AIM vindt het belangrijk dat de klant centraal wordt gesteld bij aanbestedingen in het doelgroepenvervoer. Om dat te bereiken hebben wij de samenwerking gezocht met belangenorganisaties van verschillende doelgroepen die ons vanuit gebruikersperspectief kunnen ondersteunen in onze adviezen. De belangenorganisaties Ieder(In), Rover, het SOLGU en de Oogvereniging dragen allemaal kandidaten aan voor een brede adviesraad bij het AIM. 

Meer over deze organisaties kunt u vinden op onderstaande websites. 

https://iederin.nl https://www.solgu.nl https://www.rover.nl https://www.oogvereniging.nl


Meer nieuwsbrieven...

Aanbestedingsinstituut Mobiliteit. Deze nieuwsbrief is uitsluitend bedoeld als informatiebron met als doel relaties van het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit te informeren over haar dienstverlening. Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten en/ of plichten worden ontleend. Aanbestedingsinstituut Mobiliteit is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolmaaktheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud van deze nieuwsbrief en de website.