Negatieve effecten afschaffing regeling BPM teruggave taxi 

Het kabinet heeft het voornemen om de BPM-teruggaveregeling voor taxivoertuigen af te schaffen.

Onderzoeksbureau Ecorys berekende dat alleen al voor de KNV-leden het afschaffen van de BPM-teruggaveregeling €58,7 miljoen extra kost. Dat lijkt goed nieuws voor de overheid, maar het overgrote deel van de kosten komt terecht bij publiek gefinancierd zorgvervoer, in Nederland goed voor twee van de drie taxiritten. Ecorys laat zien dat de kostprijs van rolstoelvervoer en in andere taxibussen met 13,9 procent stijgt. Dit betekent dat de publieke sector vele tientallen miljoenen euro per jaar meer kwijt is.

Hoewel gepresenteerd als milieumaatregel, zal het milieueffect van de fiscale maatregel zeer beperkt zijn aldus het onderzoeksrapport van Ecorys en persbericht van KNV 

Maatschappelijke gevolgen
De kans is aanzienlijk dat een kostenstijging van het zorgvervoer met bijna 14%, leidt tot het een verdere verschraling van de voorzieningen voor mensen die op deze vervoersvorm zijn aangewezen. Hubert Andela, directeur en secretaris Taxi- en Zorgvervoer bij KNV daarover: ‘We preken niet voor eigen parochie. CliŽntorganisaties, koepels van verenigingen van mensen met een beperking en ouderenorganisaties onderschrijven onze verwachting. Ze steunen het pleidooi om de afschaffing van de BPM-vrijstelling voor taxivoertuigen te herzien, vanwege de te verwachten negatieve effecten op het vervoer van mensen met een beperking.’

Naast een negatieve invloed op het Zorgvervoer, zet de voorgenomen afschaffing ook druk op de rol die het kabinet ziet voor collectief vervoer als alternatief voor de eigen auto. Zo stelt het kabinet dat wet- en regelgeving aangepast worden zodat openbaar vervoer- en taxibedrijven flexibel en vraaggericht vervoer (‘mobility as a service’) kunnen aanbieden. Hierbij past het niet om collectief vervoer in de taxi tussentijds met 2 of 5% relatief duurder te maken. Andela hierover: ‘je haalt mensen niet uit de auto door het alternatief duurder te maken.

Meer nieuwsbrieven...

© Aanbestedingsinstituut Mobiliteit. Deze nieuwsbrief is uitsluitend bedoeld als informatiebron met als doel relaties van het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit te informeren over haar dienstverlening. Aan deze nieuwsbrief kunnen geen rechten en/ of plichten worden ontleend. Aanbestedingsinstituut Mobiliteit is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolmaaktheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud van deze nieuwsbrief en de website.