Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Lopende acties

In onderstaand overzicht vindt u alle aanbestedingsacties waar het AIM momenteel bij is betrokken of mee bezig is. Een aanbestedingsactie betekent dat het AIM in gesprek is met de betreffende aanbestedende dienst of de aanbestedingsdocumenten nog in behandeling heeft. De acties zijn gerangschikt op naam van de aanbestedende dienst.