Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

WMO vervoer gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag

Datum actie: 22 oktober 2018
Datum aanbesteding: 10 oktober 2018
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Publicatie op Tenderned: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Achtergrond 

De groeiende vraag naar zorg doet ook een groeiend beroep op verschillende vormen van vervoersvoorzieningen. De gemeente Den Haag heeft de ambitie om deze slimmer, efficiŽnter en met meer vervoersgemak voor de gebruiker in te zetten. De verschillende vormen van doelgroepenvervoer, onder meer taxibus, dagbesteding, leerlingenvervoer, jeugdwetvervoer en Wsw/participatiewetvervoer willen ze de komende  periode harmoniseren.  Aansluitend op de wens te harmoniseren is ook de afspraak om in het kader van duurzaamheid te komen tot zero emission.  

Positieve punten aanbesteding 

Het AIM vindt het positief dat de gemeente  bij de uitgevraagde vergoeding ( km tarief)  onderscheid maakt in rolstoelritten en kamer tot kamer vervoer.  Ook wordt er een startarief  gehanteerd van viermaal het kilometertarief (programma van eisen blz. 27)  Door een starttarief te hanteren kunnen vervoerders een aanzienlijk lager km tarief aanbieden en wordt het minder noodzakelijk bij latere fluctuaties in volumes opnieuw te onderhandelen over het tarief. 

Aanbevelingen

Om aansluiting te vinden op de toekomstige ambitie van de gemeente om in 2022 al het doelgroepenvervoer te bundelen is er voor dit contract een korte looptijd van 2 jaar en 3 maanden gekozen.  Het AIM adviseert een minimale looptijd van 5 jaar. 

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'