Eerlijke kijk
op taxi- en
zorgvervoer

Leerlingenvervoer Gooi & Vechtstreek

Datum actie: 03 april 2018
Datum aanbesteding: 19 maart 2018
Aanbestedingskalender: aankondiging

Aanbevelingen: Download

Samenvatting aanbevelingen

Opdrachtgever: 8 gemeenten in regio Gooi& Vechtstreek ( Blaricum, Eemnes, Laren, Gooisemeren, Huizen, Hilversum, Wijdemeren en Weesp)

Positieve punten 

  • Geen doel om op laagste prijs te gunnen.  Bij de  gekozen systematiek vindt gunning plaats aan de aanbieder met het km tarief dat het dichtst onder de gemiddelde geoffreerde prijs ligt. 
  • Het stellen van een bandbreedte met een minimum en maximum te offreren km tarief.  
  • Indien noodzakelijk zullen geoffreerde tarieven middels open calculatie ter discussie worden gesteld. 
  • De vrijwilligheid voor aanbieders om wel of niet een wachtkamer constructie te accepteren

Aanbevelingen 

Het AIM heeft  26 aanbevelingen uitgebracht op o.a. de volgende punten: 

  • Geen klanttevredenheidsonderzoeken opgenomen in het bestek
  • Kwaliteit is uitputtend voorgeschreven
  • Geen lange contractduur
  • Te korte implementatietermijn 

 De volledige aanbevelingsbrief kunt u vinden onder het kopje 'download'